terug naar homepage
retour homepage
:
Willy's FietsSite

Homepage Seniors

AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS-ARTESIA-DEXIA SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie : nov 06
detail diverse onderwerpen
détail sujets divers
Willy's PC-Hoekje - Coin PC de Willy et Tony
7 aug 2008 Gratis programma voor een zuiniger PC-verbruik
link naar artikel in 't Nieuwsblad
 
  Tips om je pc sneller te laten opstarten
link naar artikel in 't Nieuwsblad
 
  Tips om je pc fit te houden
link naar artikel in 't Nieuwsblad
 
Browser : naast Internet Explorer (IE) zijn Firefox en Opera goede alternatieven. We zullen de voor- en nadelen van elke browser die overigens samen te gebruiken zijn, op een rijtje zetten.
ref. en links om door te nemen :
- Wat is Firefox, wat zijn de voordelen?
- Firefox, remedie tegen spyware !
- Een veilige browser !
- Wat is een BROWSER volgens Wikipedia?
80 tot 90% van de surfers gebruikt Internet Explorer. Nog bijna de helft van de gebruikers bezigt nog de versie 6 en is nog niet overgeschakeld naar versie 7.
10 tot 20% werkt met Firefox.
2% maakt gebruik van Opera.
Deze laatste twee kunnen probleemloos gedownload worden.
Bij de installatie van Firefox kan je gelijktijdig je favorieten uit IE importeren. Ook bij Opera kan je dat naderhand doen.
Downloaden kan je via : site Firefox - - site Opera
Deze browsers blijken sneller en veiliger te werken. Het is altijd 't proberen waard .. afhankelijk van je eigen voorkeur.
Feit is wel dat de meeste sites gemaakt zijn voor IE en er bij FFox en Opera al eens mankementjes optreden waarmee geen rekening is gehouden.
nadelen :
- niet alle scripts werken feilloos. (oa correctie voor de datum-jaar waar men pas vanaf 1900 begint te tellen.
- videoclips geven problemen .. je moet de nodige plugins downloaden.
- Opera geeft problemen bij geformatteerde mails, waar je een account moet aanmaken.
- Opera laat je een favorietenblad visueel aanmaken waarbij je de homepagina visueel ziet.
Bij de installatie deze wel niet als "default" inschakelen.
Bij beide versies kan je probleemloos foto's copieren met de rechter-muisklik, zelfs indien dit beveiligd is door 't programma.
Beide versies zijn beschikbaar in 't nederlands.
FFox en Opera lopen ook veel minder vast dan IE.

Browser (navigateur web): Firefox et Opera sont de bonnes alternatives à Internet Explorer. Je mettrai les avantages et désavantages de chaque browser en clair.
articles de référence :
- Pourquoi Firefox ?
- info Opera
- c'est quoi un NAVIGATEUR WEB?(suivant Wikipedia).
80 à 90% utilisent Internet Explorer (IE), dont la moitié encore version 6. Et 10-20% se servent de Firefox et seulement 2% de Opera.
Le download de ces deux versions et très facile à installer à côté de IE. Ne pas installer comme 'default'.
La plupart des sites ont été étudiés pour IE et posent parfois problème dans les autres versions, mais d'après certains commentaires, Firefox et Opera sont plus rapides, plus stables et plus sécurisés.
- Certains scripts ne fonctionnent pas
- ex. les dates commencent en 1900. Dans les scripts il faut en tenir compte et ajouter +1900 ..... (explication technique)
- videoclips : parfois des problèmes. Il y a des plugins à importer.
- Les mails formattés posent des problèmes en Opera, ou il faut faire un "account".
Il est possible de copier les photos protégées avec le bouton droit de la souris.
Opera vous offre la possibilité de visualiser le homepage de vos favoris ! Ce qui est assez pratique pour les sites favoris.
FFox et Opera bloquent beaucoup moins que IE.
Bloquage de pop-ups.

Downloads via :
- site Firefox
-
- site Opera
.

Kettingmails : Waarom niet doen ! Wat is een kettingmail !
ref. links artikels :
- waarom niet doorsturen (blog Michelleke)
- betoog tegen kettingmails
- kettingmails en spam
- al gehoord van een hoax ?
- lijst van hoaxes van Symantec
- inventaris van gekende hoaxen (nederlandstalige kettingbrieven)
- recentere inventaris hoaxen (ned. inventaris)
- tips om veilig te mailen
Wat doen ingeval er een kettingmailtje binnenkomt ??
1. niet lezen, direct verwijderen.
2. Indien je 't toch wil doorsturen ....
- sturen naar de afzender en jezelf.
- en al de anderen in bcc ....... (en liefst niet naar mij !)
- al de mailadressen die zich al in de mail bevinden, verwijderen.
De bestemmelingen moeten niet je ganse adresboek kennen !!
Pourquoi ne pas faire de mail *boule de neige* !
- des Hoax ou canulards par e-mail, messages boule de neige
- le mail "boule de neige"
- ventes illégales
- différents hoax
Que faire en cas de réception de mail boule de neige ??
1- même pas le lire, transférer à la poubelle.
2- si vous voulez l'envoyer quand-même ....
- vous vous l'envoyez ainsi qu'à l'expéditeur du mail.
- les autres destinataires en *bcc* (pas à moi)
- enlevez toutes les adresses du mail reçu
Les destinataires n’ont pas besoin de ces adresses.

A noter que j'ai trouvé plusieurs sites qui promeuvent le système de boule de neige avec promesse ... de gain !!
Faites le test avec : "boule de neige mails" .... et vous verrez!!
inventaire hoax : * * * autre liste inventaire (francais)
Et le mail de la carte bancaire n'est pas mal, mais original : lire ici

Ontvangstbevestiging van een mail instellen, eenmalig of voor alle
mails.

Comment faire pour obtenir un accusé de réception de votre mail ou de tous vos mails
A. OUTLOOK EXPRESS
1- éénmalige bevestiging voor specifieke mail.
- nieuwe mail openen
- keuze : eigenschappen (tools) :
.............. keuze : ontvangsbevestiging aanvinken (2e keuze)
- dit dient telkens voor elke specifieke mail herhaald te worden.
- indien algemene bevestiging is ingesteld, staat deze keuze al aangevinkt
2- bevestiging vragen voor alle mails :
- in hoofdmenu van Outl express :
- keuze Extra (Tools) :
............... keuze : Opties (options)
.............................. keuze tabblad Bevestiging (receipts)

A. OUTLOOK EXPRESS
1- accusé de lecture pour un message spécifique
.
- ouvrir un nouveau mail
- choix : outils (tools) :
.............. choix : cocher accusé de réception (2e choix)
- à refaire pour chaque mail.
- si l'accusé général été configuré, le choix est déjà coché.

2- demander accusé pour tous les mails :
- menu principal d' Outl express :
- choix Extra (Tools) :
............... choix : Optons (options)
.............................. choix tableur Accusé (receipts)
OUTLOOK
1. Bevestiging voor specifieke mail :
- werkbalk : Opties - Opties - leesbevestiging aanvinken

2. Bevestiging vragen voor alle mails
- in het menu Extra klik op Opties .
- Klik op E-mailopties.
- Klik op Controleopties.
- Schakel selectievakje Leesbevestiging of Ontvangstbevestiging in.
ps .... blijkbaar niet voor bestemmelingen in cc !
OUTLOOK
1. Accusé pour mail spécifique :
- : Options - Options - cocher accusé de réception/lecture

2. demander accusé pour tous les mails
- menu Extra cliquez sur Options .
- cliquez sur Option E-mai.
- Cliquez sur Options de controle.
- Cochez Accusé de lecture ou de réception.
ps .... ceci n’est pas valable pour les destinataires en CC
WEBMAIL : Ik heb de indruk dat je hier geen ontvangstbevestiging kan vragen. Wie kan mij 't tegendeel bewijzen?  WEBMAIL : Webmail : J’ai l’impression qu’il n’est pas possible ici de demander un accusé de réception. Qui peut me prouver le contraire ?
REACTIE : Sommige bronnen beweren dat 't niet beleefd is om steeds een ontvangstbevestiging te vragen. Tevens kan de ontvanger nalaten de bevestiging te versturen of zijn mailserver zo ingesteld hebben dat er nooit een ontvangstbevestiging wordt teruggestuurd.
Anderen beweren dat men hiermee ook 't nutteloos mailverkeer bewerkstelligt.
REACTION : Certaines sources prétendent qu’il est impoli de demander un accusé. D’autre part, le destinataire du message a lui la possibilité de ne pas renvoyer cet accusé ou de programmer l’application pour ne jamais renvoyer d’accusé.
D’autres disent que ce flux de messages alourdit inutilement le trafic.

link naar interessante sites met pc-info.
- computertips SENIORENNET blog Arsène Van der Linden
links vers des sites d'info pc.