terug naar homepage
retour homepage :

Homepage Seniors
AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie: nov 06

    SNEL NAAR   -   RACCOURCIS
RETOUR 
HOMEPAGE
             LAST NEWS     
       LUNCHES     
       IN MEMORIAM     
    ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN PDF   
ARCHIVE LETTRES d'INFORMATION
 
  AFTER BELFIUS

NEW SITE !!
Klik rechts

cliquez à droite
NOUVEAU SITE

KLIK HIER - CLIQUEZ ICI
OLDIES
... Uit de Tijd dat onze collega's nog jong waren ...
OLDIES
Nos "jeunes" collègues

25 november 2014
NIEUWE LEDEN uit de OUDE DOOS

Naar 't schijnt komt er donderdag iemand voor de eerste maal ... die in 1970 basket speelde bij Terlanen Overijse.
Dat manneke van toen, de zevende bovenaan van links te beginnen is ... naar 't schijnt momenteel nen hele mijnheer.
Ik ben benieuwd of we hem donderdag nog gaan herkennen?
Ondanks dat hij ons de laatste jaren van zijn beroepsloopbaan heeft verlaten ..... kan hij ons niet loslaten.

13 november 2014 : Uit de Oude Doos .......
Niet alleen bij Belfius wordt momenteel "grote kuis" gehouden .....
Ook bij onze collega's worden oude kunstwerken vanonder het stof gehaald .....
We gaan maar een tipje van de sluier lichten .... de rest laten we aan je eigen verbeelding over.
eerste foto : Na de marathon van Venetië (1993) kon er nog een ontvangst met Champagne af bij onze President. Niets dan lachende gezichten.
Verder foto's van de zeventiger jaren met de diensten Verrekening en Portefeuille in Antwerpen.
Wie herkent ze nog? Willy, Magda, Yvette, Jacques, Joris, André, Rita, Marc, Joanna Valencia,
Zelfs toen logeerden ze al in een (ex-)rusthuis ..... Verder nog Ria, Patrick, Roger, Magda.  .....

13 oktober 2014 : Uit de oude Doos :
Bij een recente opkuis kwam ik onderstaand krantenartikeltje tegen ..... geheel vergeeld uit vervloge tijden. Toen Paribas en Sneppeke nog bestonden.
Ja, vroeger gingen onze collega's zelfs naar Brussel ... als ze niet moesten .... maar om sommigen nu met al hun zee van tijd naar ons etentje te krijgen .... dat is al moeilijker ...

                       


14 februari 2014 ....Uit de Oude Doos ......

Toen nog één en al jong geweld...
We herkennen ... Karine (+), Jacqueline, Daniella,
Jean-Paul (2x), Martine(?) , Rosine (?), Marie-Christine en enkele voorlopig onbekenden.  Aan jullie om hen in de goede volgorde te zetten en jullie geheugen op te frissen.
tip Rudi V. : rechts onderaan : Kris Sleegers.
Blijkbaar zaten sommigen toen ook al aan de drank ....
Wie durft er een jaartal op plakken?
(met dank aan Rosine)

Qui en sait plus?
Nous reconnaissons .... Karine (+), Jacqueline, Daniella,
Jean-Paul (2x), Martine(?) , Marie-Christine, Rosine (?), Kris
A vous de les mettre dans le bon ordre et d'y coller une date.
Santé ....
(merci Rosine)

4 februari 2014....... Uit de Oude Doos
30 jaar geleden begon bij Paribas de automatisering van de kantoren. De tijd van de DPS8 ...
We konden nog de hand leggen op een promotiefoldertje over de automatisering.
Maar laat ons eerlijk zijn ... de laatste pagina had in die tijd vooral onze aandacht.
4 février 2014 – Sorti d’une vieille boîte
Il y a 30 ans, Paribas a entamé l’automatisation de ses agences.  Le temps du DPS8.
Nous pouvions encore mettre la main sur un dépliant d’information sur l’automatisation.
Mais soyons honnête, c’est la dernière page de ce dépliant qui en ce temps là avait toute notre attention.28 januari 2014 .... uit de oude winstgevende oude Hollandse doos ......  Niets dan stralende gezichten bij onze Noorderburen in 1999
Herken je ze nog?  Rob Costermans, Jan Van Broekhoven en Daniël Waebens

7 januari 2014 .... uit de oude winstgevende oude doos ......  Niets dan stralende gezichten in de marktenzaal anno 1993.
Dit waarschijnlijk in schril contrast met de huidige situatie .....
Naar het schijnt vinden we hier nog 3 actievelingen : Peter Audoore, Alex Clinckx en Patrick Recko ....
ik vraag me wel af waar Patrick zich verstopt heeft
(met dank aan Peter Audoore ... voor deze sympathieke herinnering)28 okt : mooie benen bij Paribas.

Waar is de tijd dat deze mooie benen flaneerden bij Paribas?
Weldra onthullen we meer ......
En wie herkent al bepaalde knieŽn??
We zijn benieuwd.

28 octobre : Le temps des belles jambes chez Paribas.

Vous vous rappelez le temps que ces belles jambes traversaient les couloirs de la Rue de Colonies et le WTC?
Demain ... nous vous montrons plus ... WOW.
Et qui reconnait certaines genoux???
Nous sommes curieux ... Vous aussi?
..... en de tijd dat er volop gebreid werd???
.... en dat men af en toe een steek liet vallen ......
Een tijdje later zat men met de gebakken peren .... en kon 't truitje gebruikt worden......  et le temps du tricot bancaire???
Even terug in de tijd met een aantal foto’s hieronder van de « goeie ouwe tijd » van de Pool Encodage !

Alles begon in de jaren 60, 70 op de Bank van Parijs en de Nederlanden in de Koloniënstraat te Brussel …l’informatique met aan het hoofd van de dienst encodage Eugène Mertens, Marguerite Clemens en Joseph Spreutel.

In die tijd werkten de perfos op machines om kaarten te perforeren, (amai wat à hels lawaai …. Nvdr  van de kaarten en/of de perfos ?) Nadien komen de encodagemachines met magnetische banden en nadien het systeem "KDS-MDS".
Het was werken op "rendement", wat inhield dat zelfs de «plaspauzes» werden berekend. En de dag eindigde slechts als alle «recaps» van de diverse diensten en kantoren ontvangen waren, behalve Antwerpen dat over zijn eigen systeem en perfos beschikte. Eens de laatste documenten ge-encodeerd, dan was het wachten tot de eerste verwerking van de gegevens door de Exploitatie, zodat uiteindelijk de dag kon beëindigd worden na het encoderen van de nodige correcties. Dat veroorzaakte vele overuren, NIET betaald natuurlijk !
En niet te vergeten de talloze "réveillons" van nieuwjaar die doorgebracht werden, ongeduldig wachtend op de definitieve afsluiting. Dit zeer stresserend werk zorgde wel voor een vette premie op het einde van het jaar. En ja in die tijd wilde een goed werk nog wat zeggen …… en toen bestonden er nog premies ....
Maar om deze eeuwige stress te overwinnen, kregen ze 2 pauzes van 15 minuten, eentje tegen 10u en nog eentje tegen 14u. Dit waren onze beruchte "brei-pauzes".
Dan kwam de verhuis naar het WTC in het Noordkwartier in 1973 op de "nul".

In de jaren 80 veranderde onze bank naar Paribas Bank België en uiteindelijk werden we zelfs de Artesia Bank, of nog sjieker "de Artesia Banking Corporation". What is in a name? We waren goed op weg naar de Artesiaanse Put!
Langzaam aan werd de dienst encodage afgebouwd en werden de perfos geintegreerd in de diverse diensten waar uiteindelijk de gegevens automatisch verwerkt werden door de programma’s zelf. Dat werd de teloorgang van een zeldzaam ras.
Diverse overnames later zijn de meeste encodeuses op pré-pensioen, gepensioneerd of in de uitstapregeling. Oef !!

Maar gelukkig komen we ze nog regelmatig tegen tijdens onze periodieke lunches …… Ze zijn allemaal net als wij een beetje veranderd, maar de sympatieke lach en collegialiteit is er nog steeds. Deze gaatjesboorders zijn echt niet in een zwart gat gevallen, geloof me vrij.
Met dank aan Patricia Marinne en Eveline DeRuyck voor deze nostalgische bijdrage.
Wij hopen hier nog kennis te maken achter de schermen van andere mythische diensten.
Retour dans le passé avec quelques photos plus bas du "bon vieux temps" au pool encodage !

Tout commence dans les années 60, 70, à la Banque de Paris et des Pays-Bas rue des Colonies à Bruxelles, l'informatique, avec à la tête du service encodage, Mertens Eugène, Clemens Marguerite et Spreutels Joseph.

Les perfos travaillent à cette époque-là sur des machines à cartes perforées, (bonjour le bruit), puis vient le tour des machines à encodage direct sur bande magnétiques et ensuite le système "KDS-MDS".
Le travail s'effectue au rendement, cela signifie que même les "poses pipi" sont calculables. La journée se termine seulement quand toutes les "recaps" des différents services et agences sont reçues, à l'exception de l'agence d'Anvers qui possède son propre système informatique. Une fois les derniers documents encodés, il faut attendre encore le premier traitement des données par l'exploitation, et enfin les corrections à encoder pour terminer la journée.
Cela engendre évidemment de nombreuses heures supplémentaires, non payées bien entendu!

Tout cela sans oublier ces nombreux réveillons du nouvel an passés à la banque en attendant impatiemment la clôture finale. Ce travail combien stressant, rapportait en fin d'année une prime. Et oui, à ce temps-là le bon travail voulait encore dire quelque chose.......
Mais pour palier au stress omni présent, nous avions deux pauses de 15 minutes, une vers 10H, l'autre vers 14H. Les fameuses "pauses tricot".
Ensuite, vint le déménagement au W.T.C quartier gare du Nord, en 1973.
Puis, dans les années 80, la banque change de nom, et s'appelle "Banque Paribas Belgique sa" pour devenir par la suite Artesia Banque.

Petit à petit c'est la dissolution du service encodage, les perfos sont transférées dans les différents services qui procèdent alors eux-mêmes à l'encodage de leurs documents.
Il sera aussi question d'Artesia Services, puis viendra la fusion avec BACOB, ensuite ce fut le tour de DEXIA et à ce jour BELFIUS (pour combien de temps ?). Nous verrons bien ce que l'avenir nous réservera comme surprise.....
Maintenant la plupart des encodeuses sont en prépensions et pensions, plusieurs départs avec convention, OUF !

Heureusement nous les voyons encore régulièrement lors de nos lunches des seniors. Mais elles sont restées aussi sympa et souriantes que autrefois ..... à part quelques détails négligeables.

Merci Patricia Marinne et Eveline DeRuyck pour ce résumé nostalgique.
Nous espérons voir passer ici d'autres services mythiques ...

 
Amai,
Rechts boven : ééntje werken en vier die niks doen ..... Gelukkig heeft Eugène dat niet gezien.
Links : Dat noemde men "tricot-time" ....
En dan maar overuren maken!!
Amai,

à droite au-dessus : une qui travaille et 4 qui surveillent .. comme au ministère.
Heureusement que Eugène n'a pas vu cela.
Marianne Dewil (robe brune à quitté la banque depuis des années) et Micheline De Cock
Debout Eveline De Ruyck Jeannine Vandeweyer ( quitte la banque pour épouser feu Paul Verhaeghe) et Jeanne Vermeulen (+)foto à gauche au-dessus : Drink de fin d’année : Arlette De Ruyck (Bruxelles puis agence de Wavre, quitte la banque) Anna Demonseau (pensionnée), Eveline De Ruyck et Denise Henderickx (pensionnée)

à gauche : Tricot-Time.   Et après des heures supplémentaires .... et de bonnes primes.
Denise Henderickx et Eveline DeRuyck
À l’avant Jacqueline Cordier sur les genoux de Marianne Krauss De gauche à droite Josée Hendrickx, Marianne Dewil,
Lucie Van Holsbeeck Desmedt, Arlette De Ruyck, Christiane Cornée, Eveline De Ruyck ,Denise Henderickx, Renée Duquesne,
Claudine Saeremans, Josiane Lacroix, Danielle Druart, Micheline De Cock, derrière elle Renée Filée,
Derrière le chandelier Elise Vanhaele, avec la carte en main Jeannine Vandeweyer,
accroupie à côté de Jacqueline Cordier c’est Christiane Saeremans.
Janvier 1974 : Départ de Jeannine Vandeweyer :
À l’avant plan Patricia Marine À l’arrière pull rouge Arlette De RuyckÀ côté Josée Hendrickx À côté de Patricia Marianne Krauss,
Jeannine Vandeweyer, Micheline De Cock, Josiane Lacroix, Speutel Joseph, Clemens Marguerite, Claudine Saeremens.

De droite à gauche : Jacqueline Cordier , Marianne Krauss  - Verson Renée Duquesne De Marie, Brigitte Maréchal, Louisette Timmermans, Josiane Lacroix, Anna Dumonseau, Patricia Marine, Debout : Elise Vanhaelen, Christiane Cornez, Marie-rose Gijsels épouse de Hugo De Troyer, Dernière rangée ; Eveline De Ruyck, Danielle Druart, Martine Raes
>

De gauche à droite : rangée de gauche : Josée Hendrickx, Lucie Van Holsbeeck De Smedt, Christiane Saeremans,
Louisette Timmermans, Denise Hendrickx, Patricia Marine, Renée Filée Colin, À l’arrière Martine Raes
Rangée de droite : Anna Demonseau, Christiane Cornez, Micheline De Cock. À l’arrière Eveline De Ruyck  David

7 oktober 2013 : uit de OUDE DOOS

Als er gegeten wordt en oude herinneringen opgehaald worden is Lieven er als de kippen bij ..

Via digitale weg zijn we even in onze oude doos gaan rommelen en vonden op het wereldwijde net volgend artikeltje over onze nieuwe voorzitter Lieven ter gelegenheid van een oudleerlingenmaaltijd in 2008 volgend artikeltje.
Lieven wilde zijn toespraak na de receptie houden, maar de aanwezigen waren te ongeduldig om zijn anekdoten te aanhoren.

Pour dîner et tenir des speeches ... notre Lieven est toujours là.

Sur le chemin digital j'ai trouvé un article de 2008 lors d'une réunion des anciens d'école..
Lieven voulait tenir son speech après la réception mais les participants ne pouvaient plus attendre ses anecdotes.......


Link naar het oorspronkelijk artikel : KLIK HIER

26 mei 2009

Gelezen in Paribas, onze Groep van 1975/ Lu dans Paribas, vie du Groupe de 1975
Al in 1975 nodigde onze collega Daniël Glas ons uit op een fietstocht door "zijn" Brugge.

Déjà en 1975, notre collègue Daniël Glas nous a invité pour une randonnée dans "son" Bruges.
Nog een foto van aandachtige collega's tijdens de kaderdagen van 1975, aangevuld met commentaar van Dhr De Mulder

Une photo de collègues très sérieux pendant la journée des cadres en 1975, et de l'info supplèmentaire de Mr De Mulder
18 mei 2009

Foto's uit de oude doos
met dank aan Michel VdV
Hieronder onze sportieve Miele
Degreef
Heel wat bekende gezichten op de prestigieuze personeelsfeesten

Nos fêtes du personnel héroiques .....
Journée des Cadres 1974 Kaderdagen

1975 : Administratief Secretariaat

Links boven : aantal collega's van het Secretariaat
links onder : toen er nog ruimte was om te dansen tussen de burelen.
Hieronder : interview met Jozef Deleu

27 april
2009
un pensionné malin ..
.... et un autre pensionné moins malin ....
Charly en Léon in hun vrije tijd. Charly heeft nog heel wat werk om zijn theeplantage in orde te krijgen. Leon daarentegen gebruikt zijn boerenverstand en laat zijn paard werken.
Charly et Léon occupés dans le jardin. Encore beaucoup de boulot pour Charly pour ceuillir son thé. Léon est plus malin et guide son cheval costeaux à travailler.

17 maart 2009
Gevonden : Finishfoto van de keizerlijke millimeterspurt op de piste van Herentals.
We herkennen op één lijn : Philip, Johnny, Willy, Marc en Robert.

25 jan 2009

Ludo Maerevoet bezorgde ons de prachtige foto uit de tijd dat er nog geen crisis was en we nog een hecht blok vormden.
... en met ons laatste Paribas-logo op de borst.

3 aug 2009 Om onze maandelijkse lunches voor de toekomst te verzekeren, heeft onze Charly onlangs dit stulpje voor een prikje kunnen kopen. Als Kraainem zijn deuren sluit, weten we waar naartoe. We zien hiernaast sportieve Charly fier poseren voor zijn laatste aanwinst. Naar 't schijnt is hij wel nog op zoek naar een ruitenwasser en een tuinman. Of misschien naar een goede geldschieter?

Charly vient de profiter d’une petite réduction pour s’acheter une petite maison de campagne. Comme vous pouvez le voir sur la photo , il y a de la place pour continuer nos lunches mensuels quand Kraainem sera fermé.
Il paraît que Charly cherche encore un laveur de vitre et un jardinier.
A gauche vous voyez notre Charly devant sa petite maison.

update
5 mei

3 feb
2009

WELKE SENIOR HEEFT DE GROOTSTE COLLECTIE AAN MERCATORFONDSKUNSTBOEKEN ??
We zijn echt benieuwd wie de grootste collectie kunstboeken bezit. Waar is de tijd dat wij eind december zo fier als een gieter met ons kunstboek huiswaarts keerden? Laat 't ons weten hoeveel je er nog in je boekenkast hebt en stuur een fotoke mee.
De webmaster heeft zich aan 't tellen gezet en is op 28 gestrand. Wie zegt meer .. ?


QUEL SENIOR DISPOSE DE LA PLUS GRANDE COLLECTION DE LIVRES D'ART DU FONDS MERCATOR?
Je suis très curieux, et nos visiteurs ici également, qui aura le record de collection. Faites-nous le savoir et joignez une petite photo. Le webmaster en a compté 28 chez lui. Qui dit plus?


5 mei Jacques Vermaut laat ons weten dat hij plus minus 96 Mercatorboeken zou beschikken. Hij is al gedurende meerdere weekends aan het hertellen, maar komt steeds aan een ander resultaat .....
Jacques Vermaut nous signale posséder plus ou moins 96 livres Mercator. Depuis plusieurs weekends il essaie de trouver le nombre exact .... chaque fois il arrive à un autre résultat .....
10 april
Zopas laat Annie van Onacker weten dat zij 56 Mercatorboeken in haar collectie heeft. En daarmee voorlopig de koploper is.
Zij is op zoek naar een lieve collega die over een extra-breedhoek digitaal toestel beschikt om al deze foto's vast te leggen voor publicatie. We verwachten haar eerstdaags zeker op één van onze lunches ...

Annie Van Onacker nous signale posséder 56 livres de la collection Mercator. C’est elle qui semble en détenir le plus grand nombre.Elle cherche un gentil collègue qui pourrait lui prêter un appareil digital avec un grand angle pour immortaliser cette fameuse collection. Nous l’attendons à un de nos prochains lunches.
 
Philippe Bénit liet weten dat hij 44 verschillende boeken heeft, waarvan een aantal van zijn vader die ook bij Paribas gewerkt heeft.

Philippe Bénit nous a envoyé une photo de plusieurs mètres de livres. Il dispose de 44 pièces grâce à son pére qui a également travaillé à la Banque.
Martine VanSteenbergen stuurde ons een kast die uitpuilde van 46 boeken.
Momenteel onze koploopster.


Martine VanSteenbergen nous a envoyé une armoire remplie de 46 livres.

8 jan 2009

Ludo Marevoet kwam tussen zijn vergeelde Paribas-archieven nevenstaande foto tegen.
Nu is hij zijn hoofd aan 't pijnigen om aan deze personages een identiteit toe te kennen. Zoder een hint te geven moet je je nochtans niet Blind staren om enkele namen op te Schrijven. Wie kan hem helpen om deze personen te helpen ontmaskeren?

Bob - ??? - Roger
Bob heeft ons de nodige info bezorgd. Deze show heeft zich afgespeeld in Noordwijk (NL) en Bob en Roger werden hier geassisteerd door een knappe Hollandse jongedame.
>
Ludo Maerevoet a trouvé parmi ces archives la photo suivante.
Qui pourrait lui aider à retrouver l'identité des personages sur le podium?
Bob nous a aidé pour donner plus d'info. Le show date d'un rencontre foot à Noordwijk (Hollande) et Bob et Roger étaient assistés
par une belle .. Hollandaise.

30 dec 2008
Paribas-monumenten in BRUGGE
Van onze reporter ter plaatse :
Daniël Glas en zijn Lut vierden dit jaar hun gouden huwelijksjubileum. We nemen het Daniël niet kwalijk dat wij niet uitgenodigd werden, maar hopen er volgende keer wel bij te zijn. Alvast proficiat van al je collega's senioren.
Foto in bijlage, genomen op het mooiste bruggetje van Brugge die Scone met een scoon ogend koppeltje op de voorgrond.
Op de achtergrond (met bleke gevel) : het “huis de Caese”, de laatste parel aan de kroon der historische huizen van wijlen Paribas België. Na jaren van leegstand werd het huis onlangs aangekocht door het Havenbestuur Zeebrugge.
Zo herwint het zijn uitstraling , die het gedurende enkele jaren Paribas-bestuur heeft gekend.
En Daniël heeft ons zelfs aangeboden ons deze uitstraling te tonen tijdens een stadswandeling. We kijken al uit.

24 nov 2007
Vous vous rappelez encore ce jeune gamin ??? Il a vidé ses archives et me fait parvenir des photos du siècle passé !
Les champions basket de 1963 et 1967 de Paribas (à ce moment Banque de Paris et des Pays-Bas! !
Déjà à ce moment, c'étaient les plus grands de la banque. Merci Tony!
Herkennen jullie deze jonge snaak nog?? Bij 't opkuisen van zijn archieven heeft hij onderstaande foto's nog gevonden van het basketteam Paribas (toen nog Bank van Parijs en de Nederlanden) uit de jaren 1963 en 1967! Die mannnen staken toen al met kop en schouder boven de anderen uit. Merci Tony.

13 nov
2007
Question : Qui est le vrai Woody Allen ?? - de hamvraag : Wie is de echte Woody Allen ??  La période que la Belgique et Paribas disposaient encore de jeunes et bons joueurs de foot !! Il y a longtemps!
C'était le temps que Paribas était encore sponsoré par la sanitaire !! (1974-75)

Les noms ??
Bob DenBlinden, André Pilier, Willy Albrecht, Frans Mertens, André Daem, Jean-Claude Lecomte, Marcel Nevens,
Gustave, André Van Inghelgem, --, Bertrand Goossens, René Masure

Herken je ze nog ?

Waar is de tijd dat België en Paribas nog over klasse-voetballers beschikte. (74-75)
Merk op dat Paribas toen nog sanitair gesponsord werd!

23 okt 2007

Le dernier jour (1999)de Victor Silvestre à la banque(WTC) .... et vendredi .... son premier lunch à Kraainem !
Bienvenu Victor et Rose-Marie !
De laatste dag(1999) van Victor Silvestre op de bank (WTC) en vrijdag ... zijn eerste lunch in Kraainem! Welkom Victor en Rose-Marie.

7 feb
2007
Senior als de nieuwe man! <
Sinds Pol zijn Dexia-bic aan de haak heeft gehangen, zit hij geregeld in de pap en de groenten te roeren ... Van nieuwe man gesproken !
Geruchten doen de ronde dat Polle Casserole de volgende lunch zal bereiden!
Depuis que Pol Vanderbiest a quitté la Banque il a trouvé d'autres occupations .....
On dit que le prochain lunch sera préparé par Polle Casserole
                                                                                     

1986

WK voetbal Mexico * Tsjernobil * Evert VanBenthem elfstedenronde *
Greg Lemond wint Tour * JF Poncet voorzitter Paribas * privatisering Paribas *
dévaluation franc français * bonne année pour les vins de Bordeaux


retour Home Page Paribas Seniors      retour Top