terug naar homepage
retour homepage
:
Willy's FietsSite

Homepage Seniors

AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie: nov 06
ARCHIEVEN LUNCHES
ARCHIVES LUNCHES
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006/7
PARIBAS SENIORS LUNCHES 2008
Lunch donderdag 27 november 2008
lunch le jeudi 27 novembre 2008


2 nov 2008 uitzonderlijke deelname van aktieve collega's aan onze lunch.
Heb je zin om eens uitzonderlijk deel te nemen aan één van onze lunches en nog eens de collega's op rust te ontmoeten in een ontspannen sfeer, geef dan je persoonlijke gegevens (naam, mail en telefoonnr) door aan Jozef Deleu. In de mate van beschikbare plaatsen biedt 't bestuur de mogelijkheid een enkele keer, mits betaling van de kostprijs van de lunch, samen herinneringen van de goede oude tijd op te halen ... en ons de laatste nieuwtjes op de werkvloer te vertellen.

zijn telefoonnr : 02/366.12.20
Participation exceptionnelle au lunch des anciens par des collègues encore actifs.
Si l’envie vous prend de participer exceptionnellement à un de nos lunchs et de rencontrer d’anciens collègues dans une ambiance détendue, contactez Jozef Deleu via Email ou téléphone (voir ci-dessous) et transmettez lui vos coordonnées. En participant aux frais et en fonction de place disponible, vous aurez l’occasion de faire revivre le bon vieux temps.
Mail à :
no téléphone : 02/366.12.20
Lunch donderdag 23 oktober 2008
lunch le jeudi 23 octobre 2008Lunch donderdag 25 september 2008
lunch le jeudi 25 septembre 2008
De nieuwelingen / les nouveaux membres

Qui est le propriétaire du foulard trouvé à la sortie(photo à droite)
Van wie is 't gevonden sjaaltje bij de uitgang (foto rechts)Lunch vrijdag 25 april 2008
lunch le vendredi 25 avril 2008

BLOESEMLUNCH - LUNCH des FLEURS

Deze maand,
geen Roland, geen toespraak en geen nieuwelingen,
maar wel een lekker koud buffet !

Ce mois-ci ...
pas de Roland, pas de discours ni de nouveaux membres,
mais un bon buffet froid !

Lunch vrijdag 28 maart 2008
lunch le vendredi 28 mars 2008

31 maart 2008

Op schoot bij Johny ...
l'oeil de Johny

lunch 28 maart

l'oeil de Freddy, vu par l'oeil de Johny
Lunch vrijdag 28 maart 2008 -
lunch le vendredi 28 mars 2008
De nieuwelingen Yvon Van Eeckhout en Mireille Brichet / les tout jeunes Yvon Van Eeckhout et Mireille Brichet
Lunch vrijdag 22 februari 2008
lunch le vendredi 22 février 2008


Le petit doigt de Roland
The Best of Roland

ambiance aan de ronde tafel
l'ambiance à la table ronde
lunch VENDREDI 25 JANVIER 2008
lunch VRIJDAG 25 JANUARI 2008
SFEERFOTO'S NIEUWJAARSBANKET
AMBIANCE BANQUET DE FIN D'ANNEE

Het comité dat ons steeds in de watten legt. Nieuwjaarstoespraak van Roland en Christian, waarvan we vooral zijn belofte hebben onthouden.
Le comité aux petits soins : Le discours de Roland : Celui de Christian qui a promis le champagne
.

Even in de rij voor 't rijkelijke buffet, waarbij Jacqueline het goede voorbeeld geeft.
Une petite file pour le buffet copieux et Jacqueline qui nous montre l'exemple.

Ook nu weer nieuwe gezichten : Suzy Tritz, Michel Vandevoorde,
On acceuille Suzy Tritz, Michel Vande Voorde

... en Pierre Dumont en Ludo Maerevoet onder 't goedkeurend oog van Martine. Als laatste foto "al puur natuur" !
... et Pierre Dumont et Ludo Maerevoet, avec la réflexion de Martine. Dernière photo : "tout nature pure !"
ARCHIEVEN LUNCHES
ARCHIVES LUNCHES
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006/7